Avoinna sopimuksen mukaan

Fysioterapia

Fysioterapian erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Fysioterapiassa ohjataan ja neuvotaan terveyttä ja toimintakykyä edistäen. Lisäksi terapiaan kuuluu usein terapeuttinen harjoittelu sekä toisinaan manuaalinen ja fysikaalinen terapia. Fysioterapian tavoitteena on edistää yksilön aktiivista osallistumista yhteiskunnassa kehittämällä, ylläpitämällä ja palauttamalla tämän terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä koko eliniän ajan. (Suomen Fysioterapeutit ry.)


Fysioterapia toteutetaan asiakaslähtöisesti ja näyttöön perustuvin menetelmin. Asiakas osallistuu aktiivisesti yksilöllisen terapian suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä fysioterapeutin ja mahdollisen muun moniammatillisen työryhmän ja/tai läheisten kanssa. Fysioterapia pitää sisällään mm. haastattelun, tutkimisen ja havainnointia, joiden pohjalta luodaan hoitosuunnitelma ja asetetaan terapian tavoitteet. Kuntoutus/terapia voi pitää sisällään hyvin erilaisia harjoitteita ja terapiamenetelmiä, jotka valikoituvat yksilöllisesti ja asiakaskohtaisesti - terapian tavoite kirkkaana mielessä. Asiakas pyritään huomioimaan Finessellä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti!


Fysio Finessen tarjoama fysioterapia voidaan jakaa karkeasti

  • lasten fysioterapiaan (Emmi Ritakorpi)
  • aikuisneurologiseen fysioterapiaan (Emmi Ritakorpi)
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien (tules) fysioterapiaan (Jenna Viitanen)
  • urheilufysioterapiaan (Jenna Viitanen)


Fysioterapiaan voit tulla myös ilman lääkärin lähetettä. Fysio Finesse toimii myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana.


Fysioterapiaa voidaan toteuttaa yksilöllisesti suunnitellen toimitilojemme lisäksi myös kotikäyntinä tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä kuten koulussa.